• Appointment
  • Time
  • Confirmation

Schedule an Appointment

Vi på Solann har ett brett utbud av engångsinstrument med fokus på spiralinsättningar. På det här mötet fokuserar vi på olika modeller av självhållande spekulum, uterussonder, klotänger, peanger och saxar. 

En nyhet är våra flergångsinstrument där vi har produkter i två kvaliteter, Tysk och Pakistansk. Ni berättar om era behov och vi ger utefter det våra rekommendationer. 

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.