• Appointment
  • Time
  • Confirmation

Schedule an Appointment

ON-Q postoperativ smärtlindring kan användas till de flesta ingrepp, det ger en bra smärtlindring och leder till snabbare rehabilitering för patienten. Genom infiltration av lokalanestetika i sårregionen, eller genom kontinuerliga blockader, får patienten en bra smärtlindring i upp till fem dagar. Tack vare ON-Q smärtlindring minskar behover för opioider, vilket i sin tur leder till snabbare återhämtning och minskad sjukhustid för patienterna.

På det mötet går vi igenom fördelarna med ON-Q, till vilka ingrepp det kan användas och hur det fungerar. Sedan tar vi fram en specifik plan för de ingrepp du vill använda systemet till.

We are fully compliant with the GDPR laws. We promise to safeguard your data and protect your privacy rights.