FAQ - Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på frågor som vi ofta får angående Ballerine®. Informationen nedan ersätter inte patientinformations bladet. Där hittar du viktig information om vad du behöver veta när du använder pärlspiralen, bland annat när den inte ska användas och vilka biverkningar som kan uppstå.

Odoo • Text and Image

Ballerine® är ett revolutionerande, långtidsverkande och reversibelt preventivmedel som är fritt från syntetiska hormoner och är effektivt i upp till fem år. Ballerine har en unik tredimensionell form utan skarpa kanter och fungerar på samma sätt som andra spiraler genom att motverka graviditet lokalt - inuti livmodern. Den preventiva effekten kommer huvudsakligen av spiralens koppar.

Ballerine har en ram som är tillverkad av formminneslegeringen nitinol och täckt med polymer. Flera kopparpärlor är sedan uppträdda på den livmodervänliga ramen.

Med en effektivitet på över 99% är Ballerine tillsammans med andra spiraler och p-stav en av de mest effektiva preventivmetoderna som finns. Dock är inget preventivmedel 100% effektivt och det finns alltid en risk för graviditet oavsett metod.

För mer detaljerad information om Ballerine kan du ladda ner vårt blad med patientinformation eller kontakta oss.

När Ballerine väl sitter på plats i din livmoder utsöndrar den en liten mängd koppar till din livmoder vilket ger ett effektivt skydd mot graviditet. Ballerine är effektiv så länge den sitter kvar i livmodern och den kan sitta i upp till fem år.

Metoden är densamma som i traditionella kopparspiraler.

• Ett objekt är i livmodern vilket förhindrar att ägget kan fasta (implantera) i livmodern
• Kopparjonerna som utsöndras:
    • stör fertiliseringsprocessen i livmodern
    • begränsar spermiernas mobilitet
    • förhindrar spermier från att befrukta ägget

Varken du eller din partner känner av Ballerine under samlag om den är korrekt insatt. Det man kan känna av är uttagningstrådarna som sitter strax utanför livmodertappen, om du eller din partner störs av det kan du prata med din barnmorska eller gynekolog så kan de korta ner dem.

Orsaken till varför du inte känner av Ballerine är eftersom den sitter i livmodern och inte i slidan:


Ballerine sätts in i din livmoder under ett besök hos din gynekolog eller barnmorska. Din vårdgivare gör först en undersökning för att kontrollera positionen på din livmoder och se så du kan ha en Ballerine. Efter att ha mätt längden på din livmoder med en smal mätsticka så förs Ballerine in genom ett smalt införingsrör. Röret är endast 3,2 mm i diameter, vilket är det minsta som finns jämfört med andra spiraler.

Insättningsröret tas sedan ut och pärlspiralen stannar i din livmoder där den lägger sig tillrätta och börjar direkt ge ett skydd mot graviditet. För att se så Ballerine sitter korrekt kan din vårdgivare göra en undersökning med ultraljud direkt efter insättningen och kontrollera placeringen.

Den bästa tiden för insättning av Ballerine är under de sista dagarna av din menstruation då livmodertappen är mer öppen och då risken att du skulle vara gravid vid insättning är som lägst.

4-12 veckor efter insättning bör en undersökning ske vid ett återbesök. Efter det rekommenderas en återkommande kontroll hos din vårgivare en gång per år men det bestämmer du och din vårdgivare tillsammans.

Gör det ont att sätta in Ballerine? 

Eftersom Ballerine är mycket mindre än traditionella spiraler, både i storlek på själva spiralen och införingsröret som används för att föra in spiralen i livmodern, kan den för många sättas in enkelt utan någon smärtlindring. Insättning av Ballerine kan dock göra ont om livmodertappen är väldigt trång. I sådana fall rekommenderas en lokalbedövning eller medicinering för att hjälpa musklerna runt livmodertappen att slappna av. Om du vet att du är smärtkänslig kan du be din vårdgivare om att ge dig lokalbedövning eller annan förebyggande smärtlindring.

Direkt efter insättning kan det göra ont (liknande mensvärk) men det är inget att oroa sig för. Livmodern behöver lite tid för att anpassa sig till Ballerine. Smärtan brukar vanligtvis avta snabbt.

Om smärtan inte avtar eller om du känner dig orolig bör du prata med din vårdgivare snarast möjligt för att klargöra situationen.

Jämförelse mellan olika spiralers införingsrör:

Främsta orsaken till varför Ballerine är framtagen är för att minska biverkningarna jämfört med andra preventivmedel, främst jämfört med traditionella T-formade kopparspiraler.

De vanligaste biverkningarna som förekommer med Ballerine är under de första månaderna efter insättning, då kan mensen komma att bli rikligare och längre. Det kan även komma en lätt blödning mellan menstruationerna och ge mer mensvärk än vanligt. Dessa biverkningar avtar vanligtvis efter 1-3 månader när livmodern vant sig vid Ballerine.

Hos vissa kan insättningen ge upphov till svimningskänsla som är likt den som uppstår när du ger blod, detta utan några ytterligare komplikationer.

I sällsynta fall kan pärlspiralen helt eller delvis stötas ut ur livmodern och slidan. Unga kvinnor (under 20 år) eller kvinnor som inte varit gravida tidigare löper en något större risk för utstötning. Om utstötning sker är du inte längre skyddad mot graviditet och ska genast kontakta din vårdgivare. Totalt sker utstötningar hos 3-4 av 100 kvinnor.

En mycket ovanlig biverkning är att Ballerine vid insättning går igenom livmoderväggen, detta kallas för perforation och är oftast ofarligt. Om detta sker ska Ballerine avlägsnas med detsamma men i vissa fall kan det behövas operation. Risken för perforation är större månaderna efter förlossning och totalt sett är det mycket ovanligt att det sker, rapporterade perforationer med Ballerine är för närvarande 6 av 10 000 insättningar.

Har du fler frågor angående biverkningar, kontakta oss eller prata med din vårdgivare.

Om du är ute efter ett hormonfritt preventivmedel som du inte behöver ta varje dag, månad eller vid varje samlag och som du kan ha i upp till fem år utan att behöva tänka på det? Som dessutom går att ta ut när som helst för att genast bli fertil igen? Då kan Ballerine vara något för dig!

Ballerine kan även vara ett alternativ för dig som testat kopparspiral tidigare eller redan har en kopparspiral och känner besvär. Eller om du har ett preventivmedel med hormoner och känner besvär. Prata gärna med din vårdgivare för att se om Ballerine kan vara något för dig.

Du bör inte använda Ballerine om du:

• Misstänker att du kan vara gravid.

• Har en onormalt formad livmoder (kontrolleras före insättning).

• Har en bäckeninflammation som kallas (PID).

• Har hög risk att bli smittad av en sexuellt överförbar sjukdom (dvs. om du byter partner ofta). Då rekommenderas istället kondom eftersom pärlspiralen inte skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar.

• Har haft en infektion i din livmoder de tre senaste månaderna, antingen efter graviditet eller efter att ha genomfört en abort.

• Har cancer i din livmoder eller livmodertapp.

• Har odiagnostiserad vaginal blödning.

• Har eller har haft en infektion i din livmodertapp.

• Har Wilson's sjukdom (kroppen kan inte kan hantera koppar).

• Är allergisk mot något av materialen som finns i Ballerine.

• Redan har en spiral i din livmoder.

De första 2-3 menstruationerna efter insättning kan din mens vara rikligare än vanligt då livmodern behöver tid för att anpassa sig till Ballerine. Dessa biverkningar brukar avta efter 2-3 månader och Ballerine förväntas ha en väldigt liten påverkan på din mens efter det.

Ja, du kan använda både menskopp eller tamponger med Ballerine men risken för utstötning blir något större, främst med menskopp.

Den risk som finns är att du får tag på uttagnignstrådarna när du ska ta ut menskoppen, då kan du råka dra ner Ballerine eller dra ut den helt och hållet. För att minska risken för detta bör du berätta för din vårdgivare att du använder menskopp, då kan vårdgivaren klippa trådarna lite kortare för att minska risken för detta.

Var även extra försiktig när du tar ut menskoppen så du inte får med trådarna.

Du blir fertil igen direkt efter att Ballerine tagits ut.

Den främsta skillnaden är att traditionella spiraler är T-formade, Ballerine är istället formad som en tredimensionell flexibel liten boll som kan anpassa sig till livmoderns form. Tack vare detta kan man se att biverkningar som smärta, kramper, blödningar och perforationer minskar jämfört med traditionella T-formade spiraler.

En annan skillnad är att Ballerine har det minsta röret vilket gör insättningen så smidig som möjligt. Ballerine har ett införingsrör som är så litet som 3,2 mm i diameter. Andra spiraler har istället mellan 3,65 och 4,8 mm i diameter vilket gör dem svårare att sätta in.

Mängden koppar som utsöndras från pärlorna i Ballerine är minimal, det handlar om några mikrogram per dag. Rekommenderat dagligt intag av koppar är 2 milligram per dag.
(2 milligram = 2 000 mikrogram)

Det har även gjorts studier för att kontrollera om kvinnor med kopparspiral har mer koppar i blodet än de utan kopparspiral och där har de inte sett någon skillnad.

Däremot finns det personer som är allergiska mot koppar men det är väldigt ovanligt. Ungefär 1 av 200 000 personer har den typen av allergi och i Ballerine är det medicinsk koppar vilket gör att risken för allergisk reaktion är ännu lägre än med koppar som man kommer i kontakt med till vardags.

T-formade spiraler är alla uppbyggda på att plastskelett, vilket kan vara bra eftersom det är billigt att tillverka och relativt hållbart. Däremot är det inte speciellt flexibelt eller anpassningsbart, därför har vi med Ballerine kollat på andra material. Till slut kom vi fram till materialet nitinol som används i sjukvården till stent (hjärtkirurgi m.m.) och andra avancerade användningsområden där flexibilitet och hållbarhet är viktigt. Det gör att man kan pressa ihop Ballerine hur man vill eller göra den helt rak som en tråd så den enkelt kan föras in i livmodern men den kommer alltid vilja gå tillbaka till sin ursprungliga bollform. 

Nitinol är en metall som är en blandning av titatnium och nickel, den täcks sedan av polymer (plast) för att inte utsöndra några metaller och antalet rapporterade biverkningar pga allergi är totalt 0,05% (ca 30 personer av över 60 000 insättningar). I den statistiken inkluderas all form av uttag pga allergisk reaktion.

Absolut! Röret på Ballerine är endast 3,2 mm - vilket är det minsta av alla spiraler som finns. Eftersom röret är så pass litet så går Ballerine väldigt lätt att sätta in oavsett ålder och oavsett om man fött barn eller inte.

Vi hade önskat att Ballerine var gratis för alla men eftersom det är ett nytt preventivmedel i Sverige så har inte alla landsting upphandlat produkten ännu, det kan ta flera år innan den blir upphandlad i alla landsting eftersom upphandlingarna endast kommer ut var 3e-5e år. Så om den är gratis eller inte beror på vilket landsting du tillhör och även din ålder. Det är landstinget själv som bestämmer detta.

Om Ballerine inte är gratis i ditt landsting kostar den 1249kr, för att ta reda på vad som gäller kan du kontakta oss genom knappen "Jag är intresserad" längst upp till höger på sidan.

Vi överensstämmer helt med GDPR-lagarna. Vi lovar därför att skydda dina uppgifter och att värna om din integritet.